USZCZELNIACZ BUTYLOWY BUTYL W KARTUSZU BIAŁY, CZARNY, SZARY

USZCZELNIACZ BUTYLOWY BUTYL W KARTUSZU BIAŁY, CZARNY, SZARY SIKA LASTOMER 710


SikaLastomer 710 czyli czarny uszczelniacz butylowy w kartuszu , szary uszczelniacz butylowy w kartuszu lub biały uszczelniacz butylowy w kartuszu jest stabilnym, butylowym uszczelniaczem o konsystencji pasty.

Utwardzanie SikaLastomer 710 przebiega w drodze fizycznego schnięcia.

Uszczelniacz butylowy czyli masa uszczelniająca butylowa SikaLastomer 710 stosowany jest do tworzenia plastycznych uszczelnień, w wielu sektorach przemysłu.

Uszczelniacz butylowy SikaLastomer 710 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką i powtarzalną jakość materiału.

Zalety SikaLastomer 710 produktu:

- butyl w kartuszu SikaLastomer 710 jest jednoskładnikowy - butyl w kartuszu SikaLastomer 710 jest łatwy w nakładaniu i usuwaniu - butyl w kartuszu SikaLastomer 710 jest odporny na warunki atmosferyczne - butyl w kartuszu SikaLastomer 710 jest trwale plastyczny - butyl w kartuszu SikaLastomer 710 ma dobrą przyczepność - butyl w kartuszu SikaLastomer 710 posiada możliwość rozłączenia uszczelnionych elementów

Zastosowanie butylu SikaLastomer 710

SikaLastomer 710 jest przeznaczony do tworzenia trwale plastycznych uszczelnień, które projektowane są jako rozłączalne w przyszłości.

Uszczelniacz butylowy SikaLastomer 710 może być stosowany przy produkcji samochodów, autobusów, ciężarówek czy wszelkiego rodzaju zabudów.

Uszczelniacz butylowy SikaLastomer 710 wykazuje dobrą przyczepność do praktycznie wszystkich stosowanych powierzchni, przy minimalnym przygotowaniu tych powierzchni.

Uszczelniacz butylowy SikaLastomer 710 jest przeznaczony wyłącznie dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników.

W celu zapewnienia optymalnej przyczepności i kompatybilności materiałów należy przeprowadzić testy łączonych powierzchni w aktualnie panujących warunkach.

Odporność Chemiczna Butylu SikaLastomer 710

Uszczelniacz butylowy SikaLastomer 710 jest odporny na wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne, ścieki przemysłowe i komunalne, detergenty, środki myjące i czyszczące jak również rozcieńczone kwasy i zasady.

Uszczelniacz butylowy SikaLastomer 710 przez krótki czas wykazuje odporność chemiczną na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce.

Uszczelniacz butylowy SikaLastomer 710 nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, stężone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki. Powyższe informacje są wytycznymi ogólnymi, szczegółowe zalecenia dostępne na życzenie.

Sposób Nakładania Butyl SikaLastomer 710

Powierzchnie uszczelnianych elementów konstrukcyjnych muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. W przypadku wątpliwości, zalecamy wykonanie testów sprawdzajacych.

Uszczelniacz butylowy SikaLastomer 710 nakładać przy użyciu wyciskacza ręcznego lub pneumatycznego. Końcówkę dyszy podającej masę przyciąć stosownie do zadanej grubości warstwy uszczelniacza.

W czasie pracy temperatura uszczelnianych elementów oraz masy butylowej sikaLastomer®-710 powinna znajdować się w granicach od +15 do +25°C.

Nie nakładać masy butylowej SikaLastomer®-710 w temperaturze otoczenia poniżej 10°C i powyżej 35°C.

Na powierzchniach nie porowatych uszczelniacz pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie zdrapać

. Na powierzchniach porowatych uszczelniacz SikaLastomer®-710 można usunąć tylko mechanicznie, a pozostałe resztki środkiem Sika®Remover-208.

Ręce i odkryte części ciała powinny być natychmiast umyte stosując odpowiednie przemysłowe środki czyszczące i wodę.

Nie stosować żadnych rozpuszczalników!

Malowanie Butyl SikaLastomer 710

Butyl SikaLastomer 710 może być malowany tylko niektórymi systemami wodnymi, które należy wcześniej przetestować.


Polakierowana powierzchnia może być narażona na spękania, spowodowane niższą elastycznością farby niż uszczelniacza.

Butyl SikaLastomer 710 jest idealny jako uszczelniacz do lamp samochodowych.
7 wyświetleń0 komentarzy