top of page

TAŚMA BUTYLOWA JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA WODOODPORNA DO USZCZELNIANIA USZCZELNIAJĄCA KANAŁY ŚCIEKOWE

TAŚMA BUTYLOWA JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA JEDNOSTRONNA SZARA BUTYL USZCZELNIAJĄCA USZCZELNIACZ ALUBUTYL


Wodoodporna taśma butylowa jednostronnie klejąca uszczelniająca wykonana z:


- Szarego uszczelniacza butylowego - Laminatu aluminium z poliestrem


Powierzchnia klejowa butylu jest zabezpieczona przekładką.Taśma jednostronnie klejąca butylowa używana jest jako:


Dane techniczne:


Rodzaj nośnika - Laminat PET/AL Temp. aplikacji °C - Od 0°C do +40°C Typ kleju (strona wewn.) - Kauczuk butylowy Odporność temp. - Od -30°C do +90°C Zawartość substancji stałych - 100% Adhezja przy odrywaniu pod kątem 180° - 20 N/cm; ASTM D 1000

Taśmy butylowej nie należy łączyć z masa bitumiczna, asfaltowymi oraz innymi zawierającymi rozpuszczalniki.


Producent taśmy butylowej jednostronnie klejącej przykłada dużą wagę na jakość swoich produktów.


W celu zwiększenia przylepności taśmy butylowej zalecamy użycie PRIMER do taśm i sznurów butylowych.


PRZYPOMINAMY:


TAŚMY I KLEJE należy stosować na powierzchnie czyste, suche oraz odtłuszczone!


W celu odtłuszczenia powierzchni klejenia polecamy użycie naszych chusteczek do odtłuszczania powierzchni .

 • Taśmy montażowe należy przechowywać w temperaturach dodatnich (pokojowych).

 • Powierzchnia klejona oraz taśma powinny mieć zbliżoną temperaturę dodatnią podczas klejenia

 • W przypadku przechowywania elementów które mają być klejone oraz taśmy w niższych temperaturach, zaleca się przeniesienie zarówno elementu klejonego jak i taśmy na 24 godziny przed klejeniem do pomieszczenia o temperaturze pokojowej.

 • Istotnym warunkiem, aby taśma dobrze skleiła powierzchnie jest odpowiedni docisk klejonych powierzchni po aplikacji taśmy.

 • Podczas klejenie nie można dotykać warstwy klejącej taśmy, ponieważ traci ona wówczas część swoich właściwości klejenia.

 • Taśmy klejące na kleju kauczukowym osiągają swoją maksymalną przylepność w bardzo krótkim czasie.

 • Taśmy klejące na kleju akrylowym osiągają swoją maksymalną przylepność w czasie od 12 do 72 godzin.

 • Podczas klejenia należy unikać obciążeń ścinających

 • Raz przyklejonej taśmy nie należy odklejać i przyklejać ponownie, ponieważ taśma nie będzie posiadała już swoich parametrów klejących

 • Po sklejeniu powierzchni należy pozostawić sklejane produkty na odpowiedni okres czasu, aby taśma mogła dobrze związać klejone powierzchnie (w tym czasie nie należy poddawać elementów klejących testom wytrzymałościowym i próbie ich rozerwania).

 • Taśm nie należy przechowywać dłużej niż rok od daty dostawy z założeniem, że są one przechowywane w odpowiednich warunkach (w temperaturze dodatniej oraz przy wilgotności wynoszącej mniej niż 40%)2 wyświetlenia0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page