KLEJ DO GWINTÓW ANAEROBOWY DO ŚRUB DWUSTRONNYCH ŁOŻYSK WALCOWYCH I KULKOWYCH ALTERNATYWA LOCTITE 271

KLEJ DO GWINTÓW ANAEROBOWY DO ŚRUB DWUSTRONNYCH ŁOŻYSK WALCOWYCH I KULKOWYCH ALTERNATYWA LOCTITE 271Firma BUDFIX jest oficjalnym dystrybutorem produktów marki WIKO!Klej anaerobowy do łożysk WIKO 02K71 przeznaczony jest do zabezpieczania śrub dwustronnych, łożysk walcowych i kulkowych w których nie jest przewidziany demontaż.


Klej anaerobowy do łożysk WIKO 02K71 skutecznie zabezpiecza wszelkie połączenia śrub i gwintów przed przypadkowym poluzowaniem przez uderzenia lub obciążenia wibracjami.


Demontaż przy użyciu zwykłych narzędzi będzie utrudniony lub częściowe niemożliwy.


Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).Klej anaerobowy do łożysk WIKO 02K71 Właściwości

 • Klej anaerobowy do łożysk WIKO 02K71 przeznaczony w szczególności do wysoce obciążonych połączeń śrubowych, jak np. śruby dwustronne, łożyska walcowe i kulkowe - trudny demontaż

 • zalecana temperatura pracy: +15 °C do +30 °C


Klej anaerobowy do łożysk WIKO 02K71 Właściwości fizyczne (w stanie płynnym)

 • charakterystyka chemiczna: metakrylan, żywica anaerobowa

 • kolor: czerwony

 • lepkosć: 400 - 600 mPa·s

 • gęstość: 1,04 - 1,08 g/ml

 • maksymalna średnica gwintu: M 20

 • temperatura zapłonu : >100 °C

 • temperatura pracy: optymalnie przy 23 °C

 • magazynowanie: magazynować w suchym i chłodnym pomieszczeniu

 • przydatność do użycia : 12 miesięcy przy optymalnej temperaturze +23 °C.


Klej anaerobowy do łożysk WIKO 02K71 Właściwości fizyczne (w stanie utwardzonym)

 • wytrzymałość dotykowa : po: 5 - 15 minutach

 • wytrzymałość funkcjonalna : po : 3 - 6 godzinach

 • wytrzymałość końcowa: po: 12 - 24 godzinach

 • moment luzujący: 30 - 45 Nm

 • moment odkręcający: 30 - 45 Nm

 • odporność temperaturowa:od –55 °C do +150 °C


Wymierzone na śruby o wymiarach M10 x 20 – klasa 8.8 ocynkowania – nakrętka 0.8d (bez obciążenia), po 24 godzinach.Proszę bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyk i technicznej produktu.Wytrzymałość końcowa: 12 - 24 godzin Wytrzymałość dotykowa: 5 - 15 minut Moment luzujący (M10): 30 - 45 Nm Kolor: czerwony Wielkość gwintu: M 20 Wytrzymałość: wysokiej mocy Wytrzymałość temperaturowa: -55 °C do +150 °C Lepkość: 400 - 600 mPa·s

Przed każdym klejeniem należy przeprowadzić odpowiednie testy kleju na produktach, które mają być klejone, aby być pewnym, że dany klej sprawdzi się do Państwa zastosowania.PRZYPOMINAMY:TAŚMY I KLEJE należy stosować na powierzchnie czyste, suche oraz odtłuszczone!


W celu odtłuszczenia powierzchni klejenia polecamy użycie naszych chusteczek do odtłuszczania powierzchni.


1 wyświetlenie0 komentarzy