KLEJ CYJANOAKRYLOWY SEKUNDOWY BŁYSKAWICZNY SUPER GLUE ESG140 O ŚREDNIEJ LEPKOŚCI EDELER 20G 50G 500G

KLEJ CYJANOAKRYLOWY SEKUNDOWY BŁYSKAWICZNY SUPER GLUE ESG140 O ŚREDNIEJ LEPKOŚCI EDELER 20G 50G 500G

BUDFIX WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR KLEJÓW MONTAŻOWYCH MARKI EDELER! Kleje ESG twardnieją zasadniczo dzięki wilgotności powietrza i materiału.

Oznacza to, że warunki otoczenia, wilgotność materiału i wilgoć kondensacyjna na powierzchni klejenia, grubość warstwy naniesionego kleju i docisk oraz chropowatość powierzchni klejonych materiałów mają na to decydujący wpływ. Właściwości chemiczne powierzchni klejenia, np. wartość pH, wahania surowca,powłoka powierzchni oraz korozja i zanieczyszczenia mają również decydujący wpływ na oczekiwaną wytrzymałość połączenia. Czas docisku jest wysoce zależny od temperatury materiału i kleju.

Sklejenia materiałów o różnej rozszerzalności liniowej podlegają ocenie w szczególności w przypadku długotrwałego obciążenia w zmiennym zakresie temperatur użytkowych. Należy przestrzegać informacji znajdujących się w określonych kartach danych technicznych wspomnianych, zalecanych produktów. Czas otwarty oraz określony wymagany czas docisku można dokładnie wyznaczyć wyłącznie poprzez własne próby, ponieważ parametry te są wysoce zależne od materiału, temperatury, naniesionej ilości, wilgotności powietrza, wilgotności materiału, grubości warstwy kleju, docisku itp. Dane techniczne KLEJ CYJANOAKRYLOWY EDELER ESG 140:

 • Baza - cyjanoakrylan modyfikowany

 • Lepkość metodą stożek/płytka (300 s-1) w temp. +25 °C - ok. 90 mPa.s

 • Gęstość wg EN 542 przy +20 °C - ok. 1,05 g/cm3

 • Wytrzymałość użytkowa Uszczelnienie kształtowe EPDM/EPDM - ok. 4 s

 • Wytrzymałość użytkowa twarde PVC / twarde PVC - ok. 10 s

 • Wytrzymałość użytkowa aluminium/aluminium - ok. 15 s

 • Wytrzymałość użytkowa skóra - ok. 2 s

 • Wypełnianie szczelin - maks. 0,1 mm

 • Czas utwardzania przy +20 °C, wilgotność względna 50 % - ok. 16 h

 • Zakres uplastyczniania - od +80 °C

 • Temperatura obróbki Klej i substraty - od +5 °C do +30 °C

Przykłady zastosowania KLEJ CYJANOAKRYLOWY EDELER ESG 140: ▪ Technika kanalizacyjna ▪ Technika uszczelniania ▪ Przemysł elektryczny/elektroniczny ▪ Uszczelnienia EPDM w stolarce okiennej, fasadach, witrynach ▪ Budowa pojazdów/statków ▪ Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego ▪ Obróbka tworzyw sztucznych/elastomerów/gumy ▪ Przemysł skórzany/obuwniczy ▪ Technika medyczna/dentystyczna, ortopedia ▪ Konstrukcje metalowe / zaopatrzenie techniczne przemysłu ▪ Przemysł jubilerski ▪ Przemysł optyczny ▪ Przemysł zabawkarski ▪ Technika reklamy/przemysł reklamowy ▪ Konstrukcje wystawiennicze Właściwości szczególne KLEJ CYJANOAKRYLOWY EDELER ESG 140: ▪ zabezpiecza ▪ skleja w ciągu kilku sekund ▪ Krótki czas osiągania wytrzymałości termicznej podczas prac montażowych ▪ Dobra przyczepność na różnych powierzchniach ▪ Bez rozpuszczalników ▪ Dobre pokrycie podłoża ▪ twarda fuga klejowa ▪ Wyjątkowo krótki czas wiązania ▪ Bardzo wysoka wytrzymałość ▪ Wysoka odporność na promieniowanie UV ▪ Wysoka odporność na wysokie i niskie temperatury Przygotowanie: Przed obróbką aklimatyzować produkt. Powierzchnie łączonych elementów muszą być suche oraz wolne od pyłu i tłuszczu. W przypadku klejenia profilów silikonowych, z TPE i poliolefinów należy uprzednio nanieść na nie podkład.

Ze względu na różnorodność materiałową niezbędne są samodzielne próby wstępne. Klejenie: Nanieść klej jednostronnie z opakowania lub za pomocą urządzenia dozującego CA. Bezpośrednio po naniesieniu należy połączyć elementy i dociskać je do osiągnięcia wymaganej wytrzymałości termicznej. W celu skrócenia czasu docisku lub przyspieszenia utwardzenia kleju cyjanoakrylowego w grubszych fugach klejowych (>0,10 mm) stosuje się środek przyśpieszający EDELER Aktywator ESG. Klejenie metali: Klejenie aluminium, miedzi, mosiądzu: tylko na powierzchniach wstępnie obrobionych chemicznie lub powierzchniach lakierowanych; klejenie tych materiałów bez odpowiedniej obróbki wstępnej powierzchni klejenia nie może zapewnić długotrwałej odporności na starzenie. Ze względu na swoje zróżnicowanie, wiek i ew. obróbkę dodatkową, np. olejowanie lub woskowanie, powierzchnie anodowane nie pozwalają na wiążące stwierdzenie możliwości zwilżania lub klejenia powierzchni. Ważne wskazówki: Produkt może być wykorzystywany wyłącznie przez przeszkolony personel w wyspecjalizowanych zakładach! Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu kodeksu cywilnego. Z powodu różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób; nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące. Należy także przestrzegać informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa! Czyszczenie: Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny. Składowanie i okres trwałości: Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +2 °C do +8 °C w zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania prowadzi do znacznego skrócenia okresu trwałości i może spowodować uszkodzenie opakowania. Temperatura składowania nie może być niższa niż +2 °C.
3 wyświetlenia0 komentarzy