top of page

KLEJ ANAEROBOWY DO OSADZANIA TULEI CYLINDRYCZNYCH W BLOKU SILNIKA ŁOŻYSK ALTERNATYWA DLA LOCTITE 648

KLEJ ANAEROBOWY DO OSADZANIA TULEI CYLINDRYCZNYCH W BLOKU SILNIKA ŁOŻYSK POŁĄCZEŃ PASOWANYCH 06K48 ALTERNATYWA DLA LOCTITE 648Firma BUDFIX jest oficjalnym dystrybutorem produktów marki WIKO!

Klej anaerobowy do połączeń pasowanych WIKO 06K48 to środek o szybkim procesie utwardzenia i wysokiej odporności temperaturowej oraz na kwasy i zasady.


Klej anaerobowy do połączeń pasowanych WIKO 06K48 służy do mocowania połączeń pasowanych, w tym do osadzania tulei cylindrowych w bloku silnika.


Ponadto może być zastosowany do mocowania łożysk w kotłach grzewczych.


Klej anaerobowy do połączeń pasowanych WIKO 06K48 nie nadaje się do stosowania w domowych instalacjach gazowych wg. TRGI 86/96.


Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).


UWAGA Nie zaleca się zastosowania KLEJU WIKO 06K48 do połączeń zawierających miedź i narażonych na długotrwałe działanie wody o temperaturze powyżej +40 °C, bez wykonania wcześniej gruntowych testów na oryginalnych częściach.


Właściwości

 • szybkoutwardzalny środek do połączeń cylindrycznych

 • wysoka odporność na kwasy i zasady


Klej anaerobowy do połączeń pasowanych WIKO 06K48 Właściwości fizyczne (w stanie płynnym)

 • charakterystyka chemiczna: metakrylan, żywica anaerobowa,

 • kolor: zielony fluorescencyjny

 • lepkość: 500 - 900 mPa·s, 25 °C Brookfield LV wrzeciono 2/20 U/min

 • gęstość: 1,07 - 1,11 g/ml

 • maksymalna wypełniana szczelina: 0,25 mm

 • temperatura zapłonu : > 100 °C

 • temperatura pracy: optymalnie przy 23 °C

 • magazynowanie: magazynować w suchym i chłodnym pomieszczeniu

 • przydatność do użycia : 12 miesięcy przy optymalnej temperaturze +23Klej anaerobowy do połączeń pasowanych WIKO 06K48 Właściwości fizyczne (w stanie utwardzonym)

 • wytrzymałość dotykowa po: 5 - 10 minutach

 • wytrzymałość funkcjonalna po: 3 - 6 godzinach

 • wytrzymałość końcowa: po: 12 - 24 godzinach

 • moment luzujący: 35 - 55 Nm

 • moment odkręcający: 30 - 45 Nm

 • odporność temperaturowa: –50 °C do +200 °C


Wymierzone na śruby o wymiarach M10 x 20 – klasa 8.8 ocynkowania – nakrętka 0.8d (bez obciążenia), po 24 godzinach.

Proszę bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyk i technicznej produktu.

Wytrzymałość końcowa: 12 - 24 godzin Wytrzymałość dotykowa: 5 - 10 minut Moment luzujący (M10): 35 - 55 Nm Kolor: zielony fluorescencyjny Maksymalna szczelina: 0,25 mm Wielkość gwintu: M 20 Wytrzymałość: wysokiej mocy Wytrzymałość temperaturowa: -50 °C do +200 °C Lepkość: 500 - 900 mPa·s Przed każdym klejeniem należy przeprowadzić odpowiednie testy kleju na produktach, które mają być klejone, aby być pewnym, że dany klej sprawdzi się do Państwa zastosowania


PRZYPOMINAMY:

TAŚMY I KLEJE należy stosować na powierzchnie czyste, suche oraz odtłuszczone!

W celu odtłuszczenia powierzchni klejenia polecamy użycie naszych chusteczek do odtłuszczania powierzchni.

Przed każdym klejeniem należy przeprowadzić odpowiednie testy kleju na produktach, które mają być klejone, aby być pewnym, że dany klej sprawdzi się do Państwa zastosowania.

3 wyświetlenia0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page